Content goes here.

Hospicjum Zwiastowania NMP. w Chojnicach
  Zawsze jest wybór O każdej porze dnia i roku możemy otrzymać wiadomość, że ktoś z naszych bliskich ma nowotwór. Wydawać by się to mogło jakimś wyrokiem bez możliwości odwołania. Choroba nowotworowa niesie za sobą niesamowite cierpienie zarówno dla chorego, lecz także jego domowników. Szansą chorego na godne warunki egzystencji jest hospicjum. Jednakże nie każdy chce i ma możliwość przebywania w owej instytucji. Wydawać by się mogło, że nie ma w takim wypadku żadnej rady. Należy jednak pamiętać, że zawsze jest jakiś wybór. Mało powszechna jest wiedza, iż pomoc hospicyjna wykracza poza budynek. Cóż to oznacza? Otóż tworzy się tzw. hospicja domowe, które pomagają każdemu choremu indywidualnie w jego ukochanym domu. Holistyczna opieka Hospicjum Domowego może być świadczona na wielu płaszczyznach jednocześnie, gdyż w skład zespołu wchodzą lekarze, pielęgniarki, psycholog, rehabilitant. Wynikające z przepisów minimalne obowiązki realizowane przez zespól Hospicjum Domowego to 2 wizyty lekarskie w miesiącu, 2 wizyty pielęgniarskie w tygodniu. Indywidualnym modułem obejmuje opieką Wspólnie z bliskimi zespół pracuje nad stworzeniem możliwie najlepszych warunków do życia z chorobą w środowisku domowym. Jeżeli stan pacjenta zmienia się, chory wymaga większej opieki i częstszych wizyt personelu, jest to kwalifikacja do opieki stacjonarnej.

Czasem po kilkudniowym pobycie na oddziale hospicyjnym, stan chorego ulega poprawie, a rodzina nabywa nowych umiejętności aby pielęgnować chorego w innym stanie. Wówczas chory wraca do swojego domu i ponownie obejmowany jest opieką Hospicjum Domowego. Jest możliwość wielokrotnego korzystania z procesu opieki, o ile stan zdrowia chorego tego wymaga i lekarz ubezpieczenia zdrowotnego do takiej opieki wystawi skierowanie.
Pamiętajmy, że pomoc hospicyjna nie sprowadza się tylko i wyłącznie do jakiegoś konkretnego budynku. Ważne jest by chory zawsze miał możliwość otrzymania fachowej pomocy, bez względu na to gdzie przebywa.
Strona w języku polskim Strona w jzyku angielskim

Copyright by Kamila & Marcin 2006-2009