Content goes here.

Hospicjum Zwiastowania NMP. w Chojnicach
   HOSPICJUM ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Dyrektor - lek. med.
Barbara Bonna

Za-ca Dyrektora
mgr Jerzy Krukowski

ADRES:
Fundacja Palium
Hospicjum ZNMP w Chojnicach
ul. Strzelecka 89
89-600 Chojnice


TELEFONY I FAX:
Biuro: tel. 52 396 09 24
Fax: 52 396 09 24
Lekarz: tel. 52 396 21 77
Dyżurka pielęgniarska: tel. 52 396 21 75
Pielęgniarka oddziałowa : tel. 52396 21 76
Koordynator wolontariatu: tel.52 396 21 79

E-MAIL
biuro@fundacjapalium.pl


Wpis do rejestru podmiotow leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego pod numerem:
Nr księgi 000000011972

REGON 220112243
NIP 555-200-84-56
Konto: BPH PBK SA, nr 81 1060 0076 0000 3200 0109 7772


Zobacz mapę
Strona w języku polskim Strona w jzyku angielskim

Copyright by Kamila & Marcin 2006-2009