Content goes here.

Hospicjum Zwiastowania NMP. w Chojnicach
  Podziel się tym, co i tak musisz oddać...
Prosimy Cię o ten 1%
Jak przekazać 1%
Kto może przekazać organizacji pożytku publicznego
1 procent swojego podatku?


 • podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów
  ewidencjonowanych,
 • podatnik objęty liniową, 19 - procentową stawką podatku,
 • podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych,
 • podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą,
 • emeryt, który złoży w Urzędzie Skarbowym PIT-37.
 • Rubryki umożliwiające przekazanie 1 % podatku znajdują się w następujących formularzach PIT: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT–38, PIT-39

Uwaga

 1. 1 % podatku można przekazać tylko jednej organizacji pożytku publicznego; nie można podzielić tej kwoty na kilka organizacji

 2. 1 % można przekazać tylko w deklaracjach złożonych w terminie lub korektach

Strona w języku polskim Strona w jzyku angielskim

Copyright by Kamila & Marcin 2006-2009