Content goes here.

Hospicjum Zwiastowania NMP. w Chojnicach
  Prosimy Cię o ten 1,5% Jak przekazać 1,5%
Fundacja Palium jest Organizacją Pożytku Publicznego o numerze KRS: 0000 241 457, co umożliwia przekazanie na jego rzecz 1,5% podatku dochodowego, przez osoby składające w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe.
Są wśród nas ludzie potrzebujący pomocy drugiego człowieka. Ludzie chorzy, umierający. Możemy jednak sprawić, iż te ostatnie chwile tych cierpiących osób upłyną wśród życzliwości i miłości. To właśnie obszar, w którym porusza się nasza Fundacja, i obszar, w którym my sami, pragniemy poruszyć wrażliwośś tych, którzy mogą pomóc.

Zbliża się termin rozliczenia rocznego, dlatego zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie 1,5 % podatku na rzecz FUNDACJI PALIUM (KRS 0000241457).
Dzięki Waszej pomocy i wsparciu możemy podnosić komfort bolesnego życia ciężko chorych osób, które potrzebują naszej pomocy.Jak przekazać 1,5% podatku?

  • Jak przekazać 1,5% podatku ?

  • Aby przekazać 1,5% podatku należy wypełnić coroczną deklarację PIT. Robi się to w specjalnie wyznaczonej rubryczce, jest ona obecna w każdym z formularzy (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 PIT-OP). Aby ją wypełnić, potrzebny będzie numer KRS organizacji której chcemy przekazać nasze 1,5% podatku oraz kwota.

  • Jak obliczyć 1,5% podatku ?

  • Aby obliczyć 1,5 % podatku należy pomnożyć podatek należny przez 1,5%, zaś wynik zaokrąglić w dół (do pełnych dziesiątek groszy).

  • Komu możesz przekazać swój 1,5% podatku

  • Swoje 1,5 % podatku, analogicznie do zasad obowiązujących dotyczących 1 procent podatku w latach ubiegłych, można przekazać jedynie oranizacjom pożytku publicznego. Jeśli chcesz pomóc Fundacji Palium i przekazać swoje 1,5% podatku , podczas rozliczania PITu, w odpowieniej rubryce wpisz nasz numer KRS 0000241457.
Strona w języku polskim Strona w jzyku angielskim

Copyright by Kamila & Marcin 2006-2009