Content goes here.

Hospicjum Zwiastowania NMP. w Chojnicach
  Z życia Hospicjum... Terapia zajęciowa jest ważnym elementem pracy z osobami starszymi, przebywającymi w Hospicjum i Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym. Działania odbywają się głównie w zakresie postępowania wspierająco - aktywizującego. Ich celem jest podtrzymanie sprawności psychofizycznej oraz wspomaganie rehabilitacji, zwłaszcza u osób po różnego rodzaju urazach. Zajęcia w ramach terapii są bardzo urozmaicone, przygotowane przez wykwalifikowanych specjalistów. Realizacja zajęć odbywa się przy uwzględnieniu dwóch podstawowych zasad:
  • indywidualnego dostosowania programu do potrzeb i możliwości uczestników,
  • stopniowania trudności, czyli przechodzenia od zajęć najprostszych do bardziej skomplikowanych w miarę postępu terapii. W pracowni / świetlicy uczestnicy mają szansę wyrażania własnych emocji, przeżyć. Mają możliwość indywidualnego tworzenia i swobodnego eksperymentowania w zakresie środków wyrazu plastycznego. Dobór technik, materiałów i narzędzi uwzględnia psychofizyczne możliwości oraz wcześniej nabyte umiejętności techniczne. Nasi pacjencii mają możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej codziennie. Realizujemy egularnie rozmaite wydarzenia, takie jak Bal Karnawałowy, Bal Andrzejkowy, kolędowanie, biesiadowanie, czy też wspólne grillowanie, urodziny. Nasza świetlica zaopatrzona jest w różnorodne materiały plastyczne. Dysponujemy także sprzętem audiowizualnym. Pacjenci mają również dostęp do prasy.
    Choinki Kabaret
  • Strona w języku polskim Strona w jzyku angielskim
    
    Copyright by Kamila & Marcin 2006-2009