Content goes here.

Hospicjum Zwiastowania NMP. w Chojnicach
  SYSTEM KIEROWANIA CHOREGO
DO OPIEKI PALIATYWNEJ
Do hospicjum stacjonarnego pacjenci kierowani są przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego Do hospicjum domowego oprócz lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w sytuacjach uzasadnionych względami medycznymi, pacjenci mogą być zgłaszani przez:
  • samych chorych
  • innych pracowników opieki zdrowotnej
  • rodzinę chorego
  • inne osoby
Każdy zgłoszony pacjent w terminalnej fazie choroby, musi być objęty opieką lub należy mu wskazać inny, właściwy ze względu na jego stan zdrowia lub miejsce zamieszkania zakład opieki zdrowotnej. Każde zgłoszenie pacjenta musi być odnotowane w dokumentacji prowadzonej przez hospicjum/oddział medycyny paliatywnej. W uzasadnionych przypadkach pacjent może być kierowany na leczenie szpitalne. Lekarz kierujący, zobowiązany jest wskazać pacjentowi szpitale, w których może być kontynuowane leczenie. Konieczność leczenia szpitalnego, lekarz hospicjum uzasadnia na skierowaniu i w dokumentacji pacjenta.
Strona w języku polskim Strona w jzyku angielskim

Copyright by Kamila & Marcin 2006-2009